Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

ABK – CORONA – UPDATE

We worden via alle mogelijke media overspoeld met diverse berichtgevingen rond CoVid-19, maar wat betekent dit nu voor ons Deeltijds Kunstonderwijs. Is er al meer duidelijkheid?

HELAAS …

Er is nog steeds geen beslissing genomen over ons lot in de nabije toekomst of hoe de exit-strategie er zal uitzien voor alle Academies in Vlaanderen en Brussel.

De huidige maatregelen voor het DKO zijn tot nader order verlengd zonder wijziging.

Dit betekent dat de academies fysiek gesloten blijven en we enkel via afstandsonderwijs kunnen en mogen lesgeven totdat er nieuwe richtlijnen komen.

Wanneer dit zal gebeuren is nog steeds niet gekend.

Maar dat betekent niet dat er hard gewerkt wordt achter de schermen!

DIVERSE OVERLEGORGANEN

Al enige tijd is er op Vlaams niveau een Coronawerkgroep DKO aangesteld om onze specifieke noden en de directe en indirecte gevolgen van deze crisis in kaart te brengen.

Ook een mogelijke exit-strategie ligt ter discussie. Hierbij wordt gevraagd om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de academies en hun organisatie.

Ook werd elke DKO-directeur, op vraag van de minister, door de inspectie telefonisch gecontacteerd en bevraagd over onze noden en bezorgdheden, en werd er gepolst naar onze huidige aanpak. De resultaten van deze belronde werden gerapporteerd aan de minister en de onderwijsverstrekkers.
Het advies van de Coronawerkgroep DKO zal worden overgemaakt aan de centrale werkgroep onderwijs, bestaande uit vertegenwoordigers van het kabinet Onderwijs, departement Onderwijs, Agentschap Onderwijs en Diensten, Koepels en Vakbonden.

De conclusies van deze centrale werkgroep worden op hun beurt overgemaakt aan de Nationale Veiligheidsraad in de vorm van een advies.
Maar omwille van de bespreking van de vele problemen en onduidelijkheden in het leerplichtonderwijs, werken deze werkgroepen voorlopig nog in de marge verder.

VEEL VRAGEN, WEINIG ANTWOORDEN.

We kregen van verschillende studenten bezorgde telefoons en mails. En terecht!

‘Hoe moet ik mijn jaar afsluiten? Jury? Kan ik mijn jaar overdoen? Is er een scenario vanaf september? Expo? Kunnen we nog heropstarten dit schooljaar? Wat zijn de gevolgen voor het komende schooljaar? … ‘

Veel vragen waar we nog steeds geen antwoord op kunnen geven, omdat we zelf informatie van de overheid missen. Zeker voor diegene die dit schooljaar in een eindjaar zitten en afstuderen is dit niet de gedroomde afsluiter van een lange carrière in onze Academie. We begrijpen goed dat dit voor sommigen onrust kan veroorzaken.

Ook voor ons is het bijzonder hinderlijk dat we tot op vandaag nog geen enkele info vanuit de overheid gekregen hebben betreffende de praktische organisatie en het wettelijke kader waarbinnen wij kunnen/mogen werken.

Met het voltallige Team ABK werd reeds nagedacht over diverse scenario’s. We willen er alles aan doen – rekening houdend met bijzondere omstandigheden – om een (creatieve) oplossing te voorzien. En we zijn ons er van bewust dat we niet hetzelfde zullen kunnen bieden zoals we dit traditioneel gewoon waren.

Momenteel kunnen we enkel (nog meer) geduld en begrip vragen van jullie.

Vanaf dat er bruikbare info doorgegeven wordt, zal dit zo snel mogelijk gedeeld worden met alle betrokkenen.

WE MISSEN JULLIE!

We moeten al enkel weken werken zonder fysieke contact, zonder atelier, zonder sociaal contact, … De enige mogelijkheid is de digitale weg om jullie of jullie kinderen te bereiken en artistieke prikkels aan te bieden.

… en toch missen we een groot deel van onze kinderen en jongeren!

Via mail of WhatsApp of facebook of … kunnen zij nochtans leuke creatieve uitdagingen terugvinden. Die zijn uiteraard vrijblijvend en zonder verplichting.

Zij kunnen dit zelfstandig en het is vooral niet de bedoeling om als ouder de taak van de leerkracht over te nemen. Alles is mogelijk, alles mag! Er is geen juist of fout! Het allerliefst willen we dat de opdrachtjes voor verstrooiing en plezier zorgen.

Dus heb je niets ontvangen en wil je graag meedoen, neem dan contact met het secretariaat: abk@gemeentemol.be

Zij brengen je kind in contact met haar of zijn leerkracht.

HOU VAN ONS!

… en dus ook van je ateliergenoten en jezelf.

Kijk regelmatig op onze sociale media en geef ons een ‘like’, dan weten we dat je nog van ons houdt.

>> Facebook ABK <<

>> Instagram ABK <<

Blijf in je kot ATEL(H)IEREN! J

En laat vooral van je horen en zien!

Samen komen we hier doorheen!

Heb je vragen, bedenkingen, voorstellen, … hou ze vooral niet voor jezelf, maar stuur ze door. Wij weten graag waar jullie mee zitten.

Het secretariaat zal onregelmatiger bemand worden en daardoor moeilijk telefonisch bereikbaar zijn. Maar we trachten al jullie mails zo snel mogelijk te verwerken.

Warme groeten

Orphee Pannekoucke

Directeur Academie Beeld Mol-Balen

Secretariaat: abk@gemeentemol.be

Gepubliceerd op dinsdag 5 mei 2020 0 u.