Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

Beperkte stijging inschrijvingsgeld academie garandeert kwaliteit kunstonderwijs

Voor het schooljaar 2020-2021 zal er een beperkte stijging zijn van de inschrijvingstarieven voor het deeltijds kunstonderwijs. Inwoners van Mol, Balen en Dessel betalen maximaal 12 euro meer ten opzichte van vorig schooljaar. Voor inwoners uit andere gemeenten, is de prijsstijging groter. De tariefwijziging is noodzakelijk om kwalitatief onderwijs te blijven aanbieden dat voldoet aan alle hedendaagse normen. De vermindering van inschrijvingsgelden voor bepaalde studenten blijft behouden.

Onze gemeente heeft een Academie voor Beeldende Kunsten en een Academie voor Muziek en Woord. We ontvangen jaarlijks subsidies van de Vlaamse Overheid om de lessen in te richten, maar deze volstaan niet om de academies draaiende te houden. Daarom investeert het gemeentebestuur jaarlijks een aanzienlijk bedrag om kwalitatief deeltijds kunstonderwijs aan te bieden en de kostprijs voor de studenten zo laag mogelijk te houden. Het aanrekenen van het wettelijke minimumbedrag als inschrijvingstarief blijft niet langer houdbaar. Daarom verhogen we het tarief volgend schooljaar noodgedwongen. Bekijk hier de nieuwe tarieven van de Academie voor Muziek en Woord en de tarieven voor de Academie voor Beeldende Kunsten.

De beslissing voor de verhoging van het inschrijvingsgeld werd genomen voor de coronacrisis:

  • Om blijvend in te spelen op de vereisten van modern en eigentijds kunstonderwijs. Hedendaagse technieken volgen is belangrijk en vraagt de nodige investeringen.
  • Ook de nodige investeringen in de infrastructuur van de huidige gebouwen en de plannen voor de toekomst vragen de nodige financiële middelen.

Kleiner verschil inwoners Mol, Balen en Dessel

De verhoging van het inschrijvingstarief werd bewust klein gehouden voor inwoners van de eigen gemeenten. Andere studenten betalen meer.

Verminderd inschrijvingsgeld voor bepaalde studenten

  • Werklozen of personen ten laste ervan: attest VDAB mits gedateerd tussen 1 mei en 30 september 2020.
  • Attest sociale dienst mits gedateerd tussen 1 mei en 30 september 2020.
  • Invaliditeit: attest van FOD Brussel of ziekenfonds
  • Gezinsattesten zijn pas geldig mits tussen 1 mei en 30 september 2020.
  • Voor kinderen -12 jaar kan je een attest bekomen voor belastingvermindering.

Het verminderd tarief wordt pas toegestaan na het voorleggen van de vereiste bewijzen. Heb je bij inschrijving niet de nodige attesten? Dan betaal je eerst de volledige som. Nadien wordt het verschil terugbetaald mits het voorleggen van de vereiste bewijzen voor 15 oktober 2020.

Opstart in september

Door de coronacrisis blijft het voorlopig nog onduidelijk welke maatregelen er getroffen zullen worden om de lessen vanaf september te organiseren. We hopen alvast op een zo normaal mogelijke opstart. De leerkrachten zullen er in elk geval voor zorgen dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

Meer info

Meer info:

> Academie voor Muziek en Woord, 014 31 38 21, amw@gemeentemol.be, www.amwmol.be

> Academie voor Beeldende Kunsten, 014 33 07 96, abk@gemeentemol.be, www.abkmol.be

Gepubliceerd op woensdag 17 juni 2020 0 u.