Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

ABK – enkel afstandsonderwijs tot 13 december 2020

Academies Mol – Balen – Dessel gaan over op afstandsonderwijs.

Gisteren werd in de lokale crisiscel van Mol en het burgemeestersoverleg BalDeMoRe beslist om het afstandsonderwijs voor het deeltijds kunstonderwijs te verlengen tot 13 december 2020.

Dit geldt voor alle ateliers zowel voor de kinderen, jongeren als volwassenen.

Ook het DKO in enkele buurgemeenten zal zich in dezelfde lijn organiseren.

De gemeentelijke overheden kunnen op hun grondgebied de maatregelen genomen door de hogere overheden verstrengen, maar niet versoepelen.

Voor Mol, Balen en Dessel betekent dit een extra verstrenging ten opzichte van de federale berichtgeving die reeds uitgestuurd werd in diverse media.

 

Wat betekent dit voor onze studenten.

De eerste golf en periode van Lock-Down heeft ervoor gezorgd dat we beter voorbereid zijn. Uiteraard zijn wij ons bewust van de meerwaarde om in het atelier te werken, maar in de gegeven omstandigheden wordt dit niet toegelaten.

Als team ABK willen we inzetten op een blijvende ondersteuning op afstand. Alle leerkrachten zijn gemotiveerd om dit op de best mogelijke manier te organiseren.

We nodigen dan ook iedereen uit om actief deel te nemen op de gekende lesmomenten.

Alle ateliers schakelen over op afstandsonderwijs, waarbij elke leerkracht individueel zal communiceren met haar/zijn leerlingen.

Krijg je geen bericht van je leerkracht, heb je extra vragen, … laat dit dan weten via abk@gemeentemol.be en wij zorgen ervoor dat je vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Wil je nog eigen materiaal of materiaal om aan de slag te kunnen ophalen in de Academie? Dat kan!

Enkel na afspraak! Neem hiervoor contact op met je leerkracht.

Het secretariaat blijft bemand volgens de uren terug te vinden op www.abkmol.be onder ‘contact’. 

 

Waarom zijn deze drastische maatregelen nodig.

Het coronavirus is nog steeds wijdverspreid aanwezig in de samenleving, waardoor het gezondheidszorgsysteem onder zeer zware druk staat. Om het tij te keren en een derde golf te voorkomen, moet het aantal besmettingen afnemen. Enkel op die manier zal het aantal ziekenhuisopnames, het aantal mensen in intensive care en het aantal overlijdens dalen.

Om het tij te doen keren, moeten we als gehele samenleving het aantal contacten tot het absolute minimum beperken.

Tijdens het sociaal overleg tussen de minister, de virologen, de onderwijsverstrekkers en de vakorganisaties zijn daarom een aantal maatregelen afgesproken om de coronapandemie in te dijken en tegelijk het leerplichtonderwijs en het volwassenenonderwijs zoveel mogelijk te vrijwaren. Voor het deeltijds kunstonderwijs is overgegaan tot een verstrenging van de maatregelen op grond van de volgende argumenten:

  • De verschillende overheden hebben een aantal lessen getrokken uit de eerste golf en willen een volledige sluiting van de scholen basisonderwijs en secundair onderwijs voorkomen.
  • In het volwassenenonderwijs zitten veel volwassenen voor wie het onderwijsaanbod cruciaal is om zich te integreren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
  • Net als bij sport, cultuur en jeugdwerk veroorzaken de lessen deeltijds kunstonderwijs veel extra sociale contacten die men in deze fase van de epidemie dient te vermijden.

De minister en de deskundigen hebben hun waardering geuit voor de flexibiliteit en de vele inspanningen die door scholen, academies en centra reeds werden geleverd.

We vragen begrip voor de verscherping van maatregelen en nemen als Onderwijssector onze verantwoordelijkheid om de druk op het zorgsysteem te verminderen en de pandemie in te dijken.

Gepubliceerd op vrijdag 13 november 2020 0 u.