Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

Geen ‘Dag van de Academies’ dit schooljaar voor ABK. Wat dan wel …

Morgen, 6 februari, is het weer zover: de jaarlijkse ‘Dag van de Academies’ wordt dan ingezet. Maar zoals jullie opgemerkt hebben, zal ABK dit schooljaar geen rol opnemen in deze editie.

Wat zijn we dan wel van plan?!

Momenteel werken we aan de voorbereidingen om onze zichtbaarheid te vergroten nu het vaccinatiecentrum op onze site aanwezig is. We gaan de omgeving aankleden met kunstwerken om zo een focus op onze Academie te leggen.

We doen dit enerzijds digitaal:

Alle studierichtingen zullen in een (korte) periode een tijdelijke tentoonstelling opbouwen in onze exporuimte. Waarna deze gefilmd en fotografisch gedocumenteerd zal worden.

Deze resultaten zullen enerzijds in de vaccinatietent getoond worden op twee schermen die voor ons ter beschikking gesteld worden. En anderzijds zullen deze beelden op onze diverse digitale en sociale kanalen getoond worden, zodat je ook van thuis uit kan genieten van kwalitatieve kunst!

Op die manier hopen we een aanzet te geven naar de digitale expositiemogelijkheden met het oog op het einde van dit schooljaar.

En we gaan ons ook fysiek tonen:

De gebouwen van de site bieden zeer mooie plekjes om bepaalde werken nog meer tot hun recht te laten komen. Verschillende graden en ateliers zijn momenteel al gestart of zijn volop aan het nadenken en de opties aan het bestuderen. Mogelijkheden zijn er zeker:

  •  Kunstwerken aan de muren van de gebouwen;
  •  Achter de ramen die beschikbaar zijn;
  •  Op de grote koer die ook als fietsstalling zal dienstdoen;
  •  …

Ter info: Als leerling van de Academie heb je uiteraard het privilege om de verschillende tentoonstellingen die (als voorbereiding op het digitaliseren) opgebouwd worden, om deze fysiek te bezoeken. Neem daarvoor contact met je leerkracht.

Let wel: maximaal 4 mensen (+ leerkracht) worden tegelijk toegelaten in de expozaal.

Tot slot, benieuwd naar wat andere Academies voor de ‘Dag van de Academies’ voorzien hebben, dan verwijzen we je graag door naar de website: http://2021.dagvandeacademies.be/

Gepubliceerd op donderdag 4 februari 2021 0 u.