Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

Bedankt!

Wij sluiten onze academie-poort.
Maandag 23 augustus zijn we terug bereikbaar.

Dit schooljaar zullen we niet snel vergeten!

Bedankt veerkrachtig Team ABK!

Ik ben alle leerkrachten en secretariaatsmedewerkers bijzonder dankbaar!

Ook dit schooljaar hebben zij alles uit de kast gehaald om zo veel als mogelijk lessen (fysiek of digitaal) te kunnen aanbieden. Ik ben dan ook bijzonder trots om deel te mogen uitmaken van dit veerkrachtig team.

Te vaak werden we geconfronteerd met onduidelijkheden. Directe richtlijnen vanuit het ministerie werden in de media plots anders geïnterpreteerd en zorgden voor ongevraagde verwarring. Mogen we openblijven…, moeten we dicht …, zijn we enkel een hobby of toch onderwijs, … We werden regelmatig op de proef gesteld.

Bovendien werden er voor de verschillende sectoren ook verschillende maatregelen afgesproken en kon men op den duur door de bomen het bos niet meer zien. Het Deeltijds Kunstonderwijs werd regelmatig door de strengste maatregelen getroffen werd. Op directieniveau werd dan ook frequent onderhandeld met het ministerie om het onderwijs ook voor onze leerlingen zo optimaal mogelijk open te houden.

Als ABK beslisten wij om de grootste focus op het lesgeven te houden.

De onduidelijkheid over het al of niet kunnen organiseren van de eindejaarstentoonstelling en proclamaties bleef te lang op zich wachten. Een dergelijke organisatie op poten zetten, rekening houdend met alle maatregelen en beperkingen, was niet meer mogelijk binnen de korte periode.

Maar we nemen deze draad graag volgend schooljaar terug op! We plannen alvast een openingstentoonstelling tijdens de maand september, met representatieve werken uit alle ateliers en graden.

En noteer alvast in je agenda: zaterdag 18 september vanaf 16u plannen we een openingsreceptie met proclamatie van de afgestudeerden uit Middelbare Graad, Hogere Graad en Specialisatie uit de afgelopen twee schooljaren (2019-2020 en 2020-2021).

Concrete info volgt nog, uiteraard steeds rekening houdend met de dan geldende corona-maatregelen.

Bedankt enthousiaste leerlingen!

Met grote erkentelijkheid wil ik alle leerlingen bedanken voor hun aanwezigheid afgelopen schooljaar en de toewijding om hun artistieke droom verder te zetten! Het is grotendeels dankzij jullie dat wij volgend schooljaar bijna alle lessen op dezelfde manier kunnen blijven inrichten. Door jullie aanwezigheid bleven ook wij extra gemotiveerd om oplossingen te vinden voor het lesgeven.

We hopen jullie dan ook in groten getale terug te zien volgend schooljaar, samen met wie een jaartje heeft overgeslagen. En uiteraard verwelkomen we graag alle nieuwe geïnspireerde leerlingen die van plan zijn om een artistiek avontuur aan te vatten in onze Academie.

Wacht niet te lang met inschrijven, sommige ateliers beginnen zich al aardig te vullen. Verder in deze nieuwsbrief lees je nog extra info over het inschrijven.

(!!) Alvast: Iedereen die zich volgend schooljaar inschrijft aan een van onze Molse Academies (ABK & AMW) krijgt in tijdens de maand september een gratis cultuurcheque cadeau, waarmee je je nog extra kan laten prikkelen door cultuur.

Bedankt gedreven Vriendenkring!

Ook wil ik alle bestuursleden van de Vriendenkring in het bijzonder bedanken. Zij hebben niet stilgezeten en ondanks het ontbreken van de gekende evenementen dit schooljaar hebben zij bijzonder veel werk achter de schermen verzet.

Daardoor werd een stevig fundament gelegd en een structuur voor de toekomst die veel mogelijkheden zal bieden! Bedankt daarvoor!

Een kleine greep uit de acties:

  • Er werden nieuwe leden aangetrokken.
  • Alle administratie werd aangepast aan de huidige visie en de geldende wetgeving voor vzw’s.
  • Na het afscheid van de voorzitter Rudi Vaes nam Mark De Roeck de afgelopen periode het voorzitterschap op zich. Hij blijft dit voorlopig verderzetten.
  • De ploeg werd aangevuld met een penningmeester: Mieke Buteneers. Door haar ‘boekhoudkundige’ achtergrond is dit de juiste persoon op de juiste plaats.
  • De merchandising werd verder uitgebreid met petten, schorten, ... 
  •  …

Door de verschuiving in het dagelijkse bestuur zijn we op zoek naar een gemotiveerde (onder)voorzitter, maar ook andere ondersteuners blijven nodig!

  • Wil je deel uitmaken van een actieve groep vrijwilligers met een groot hard voor de Academie, die zich voornamelijk buigen over activiteiten rond cultuur en kunst, geef dit dan door via ‘Fine Art & Friends vzw VK ABK, Markt 24, 2400 Mol’. Of mail naar info@fineartandfriends.be

en om af te sluiten, wil ik de recent vernieuwde website van de vriendenkring nog extra in het spotlicht zetten! Je vindt hier nog veel meer info over de vriendenkring: https://fineartandfriends.be

Ga dus zeker eens een bezoekje brengen! 

Bedankt ondersteunende gemeentediensten!

Ook oprechte dank aan onze poetsdames voor de steeds propere ateliers en lokalen, de uitvoeringsdienst voor alle praktische en noodzakelijke ondersteuning, en alle diensten binnen Mol waar we afgelopen schooljaar mee hebben samengewerkt!

Ook voor al deze mensen betekende dit schooljaar een enorme aanpassing in hun organisatie.

Tot slot wil ik het bestuur van Mol bedanken voor alle ondersteuning. Het was regelmatig aanpassen aan de nieuwe coronamaatregelen. Maar dankzij de snelle interactie tussen administratie, schepenen en burgemeester konden we de meeste zaken snel in goede banen leiden.

Bovendien wordt, dankzij de extra financiële inspanningen vanuit de gemeente, het slagen van de relance van het DKO-MOL groter. Door de extra lestijden gefinancierd vanuit de gemeente kan het volledige aanbod van ABK behouden blijven, en hoeven er geen studierichtingen te verdwijnen. Ook op gebied van ICT mogen we de komende twee jaren extra financiële en logistieke ondersteuning verwachten van de gemeente. Bedankt!

 

Een meer dan verdiende vakantie is intussen aangebroken. Geniet hiervan met volle teugen.

De Academie sluit tijdelijk de deuren, maar we zijn terug bereikbaar vanaf maandag 23 augustus. Dan kan je opnieuw ter plaatse inschrijven in het secretariaat. Intussen kan je nog steeds digitaal inschrijven via www.abkmol.be/inschrijven

 

Tot volgend schooljaar!

Orphee Pannekoucke

Directeur ABK

Gepubliceerd op donderdag 8 juli 2021 0 u.