Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

Coronamaatregelen DKO: Update

De hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen en de versoepelingen in de brede maatschappij zorgen ervoor dat de coronamaatregelen ook in het deeltijds kunstonderwijs kunnen versoepelen. 

Concreet betekent dit dat de mondmaskerplicht sinds 1 oktober vervalt in het deeltijds kunstonderwijs. Wij volgen vanaf nu de regels die ook in de brede maatschappij gelden. Leerlingen en onderwijspersoneelsleden hoeven geen mondmasker meer te dragen, ook niet in onderling contact.

Het staat personeelsleden en leerlingen uiteraard vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds de afstand te bewaren.

Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als 'verdedigingslinie' om besmetting te voorkomen.

De preventieadviseur kan wel nog altijd extra ingrepen adviseren en ook het lokaal bestuur kan op basis van de lokale situatie beslissen tot extra maatregelen. Maar momenteel is dit niet nodig.

Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen.

Gepubliceerd op donderdag 7 oktober 2021 0 u.