Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

Verstrenging coronamaatregelen voor DKO vanaf zaterdag 20 november 2021!

Mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 10 jaar!
Aansluitend op het Overlegcomité van 17 november 2021 zat onderwijsminister Ben Weyts samen met de onderwijspartners. Het aantal COVID-besmettingen in het Vlaams onderwijs volgt de evolutie in de samenleving. Daarom worden ook de coronamaatregelen in het onderwijs maximaal aangepast naar analogie met de maatregelen in de samenleving, ook in het deeltijds kunstonderwijs. Ze gelden vanaf zaterdag 20 november en alvast tot aan de kerstvakantie.

  •  In navolging van de verstrenging van de mondmaskerplicht in de samenleving, wordt ook in het deeltijds kunstonderwijs het mondmasker dragen opnieuw verplicht voor leerlingen vanaf 10 jaar en personeel.
    •  Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen stilzitten.
    •  Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
  • Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden. Zij worden niet toegelaten in de ateliers/lokalen!
  • Derden melen zich eerst aan in het secretariaat, alvorens de Academie te betreden.
  • Ventilatie en CO2-meting verder aangescherpt: we beschikken over voldoende CO2 meters om regelmatig de luchtkwaliteit te kunnen meten en daarop indien nodig te reageren door meer ventilatie of tijdelijk het lokaal verlaten.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. De veiligheid en gezondheid van iedereen in ons specifieke onderwijs (leerkrachten, leerlingen, ouders en alle ondersteunend personeel) blijft nog steeds een grote bezorgdheid!

Heb je nog vragen, laat deze dan zeker horen!

Gepubliceerd op donderdag 18 november 2021 0 u.