Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

Welkom

Welkom in onze Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten!

1 september – we zijn terug gestart voor 100%

Kunst en cultuur hoeft niet te verdwijnen omwille van een virus.

Tot onze spijt krijgt de culturele sector nog steeds (te) weinig ondersteuning waardoor we minder kunnen genieten van inspirerende tentoonstellingen, mooie optredens, kritische theatervoorstellingen, …

Het zelf (leren) creëren kan hier al een eerste uitkomst bieden.

Wij streven naar een zo veilig mogelijke omgeving, waarbij we het risico op besmetting zo laag mogelijk trachten te houden.

We starten nu eenmaal in een onvoorspelbaar jaar waarin we nog niet direct van het virus af zijn.

Dus werden er voor de Academies in Vlaanderen 4 pandemiescenario’s uitgewerkt, waarbij het steeds de Veiligheidsraad is die beslist welk niveau op elk moment van toepassing is. 

Daarbij heeft men ons gemeld dat voor elke overgang naar een ander pandemie-niveau de nodige overgangsperiode voorzien wordt. De lokale risicoanalyse is hierbij het vertrekpunt.

Gelukkig tonen de cijfer van Mol en omgeving aan dat de geleverde inspanningen van ons allen ervoor zorgen dat de besmettingsgraad relatief laag blijft!

Voor de volwassenen: We starten op met één of meerdere vaste lesmomenten voor elke cursist.

We vragen van bij de inschrijving om de lesmomenten vast te leggen volgens het gekozen traject. Dit betekent dat je kies uit 1, 2 of 3 lesmomenten. 

Deze informatie zeer belangrijk in een schooljaar waarbij contact tracing nodig kan zijn. 

Ook wanneer de maatregelen verstrengd moeten of versoepeld mogen worden, kunnen we daardoor snel onze organisatie aanpassen zodat iedereen de nodige begeleiding kan krijgen. 

Het verschil t.o.v. het einde van vorig schooljaar is dat we nu in elke fase de fysieke aanwezigheid van cursisten op een veilige manier kunnen garanderen waardoor de Academie zijn poorten niet hoeft te sluiten.

Voor alle Leerlingen: Wij bereiden ons als Academie zo veilig mogelijk voor op de komst van onze leerlingen door jullie alvast goed te informeren.

We starten in fase GEEL.

‘Dit betekent dat er een beperkte besmettingsgraad is, maar dat een verhoogde waakzaamheid aangewezen is.

Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten (bv. kunstonderwijs) kunnen doorgaan, mits toepassing van de geldende veiligheidsmaatregelen.’

Gelieve daarom onderstaande maatregelen steeds na te leven.

 • Kom niet naar de Academie wanneer je ziek bent. Wie ziek is zal verzocht worden onmiddellijk terug naar huis te gaan. 
 • Voor onze Nederlandse cursisten: Grensoverschrijdend ‘onderwijsverkeer’ is mogelijk, mits in acht nemen van de geldende hygiënische Corona maatregelen op de locatie.
 • Enkel leerlingen van de Academie worden toegelaten in de lokalen en de gebouwen van de Academie.
 • Ouders, grootouders, begeleiders, … blijven op veilige afstand van elkaar buiten in de open lucht. Zij worden niet toegelaten in de klaslokalen. Op elke locatie zullen nog specifiekere richtlijnen te vinden zijn. Gelieve deze strikt na te leven.
 • Derden worden verzocht zich eerst op het secretariaat aan te melden.
 • Leerlingen (vanaf 12 jaar) dragen een mondmasker.
 • Volg steeds het circulatieplan (pijltjes op de grond) indien dit van toepassing is.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van de Academiesite.
 • Elk lesmoment zal steeds bestaan uit volgende vaste rituelen:
 • > Handen wassen/ontsmetten bij het binnenkomen.
 • > Elke atelier/klas wordt beschouwd als één contactbubbel.
 • > Deze bubbel blijft samen ook tijdens de pauzes, en op veilige afstand van andere ateliers/contactbubbels.
 • > Tijdens de pauze in buitenlucht mag het mondmasker uit, op voorwaarde dat de veilige afstand gerespecteerd wordt.
 • > Voorzie eigen drank/versnapering, eventueel een persoonlijke drinkbeker. Neem alles steeds terug mee.
 • > Na de pauze, steeds handen wassen. Idem na toiletbezoek.
 • > Op einde van de les reinigt ieder zijn gebruikte tafel, stoel, … onder begeleiding van de leerkracht. Reinigingsspray en papieren doekjes zijn aanwezig.
 • > Handen wassen/ontsmetten bij vertrek.

De leerkracht zal gedurende de eerste weken nog de eigen specifieke atelierwerking voorstellen.

Mogen wij vragen om deze richtlijnen te respecteren voor ieders veilig gevoel binnen elke klasbubbel.

Mochten hierover nog vragen zijn, dan horen wij deze graag.

Tot slot wens ik iedereen een veilige en aangename start van het schooljaar!

Vriendelijke groeten

Orphee Pannekoucke

Directeur