Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

Welkom

Welkom in onze Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten!

1 september – we zijn terug gestart voor 100%

Kunst en cultuur hoeft niet te verdwijnen omwille van een virus.

Wij streven naar een zo veilig mogelijke omgeving, waarbij we het risico op besmetting zo laag mogelijk trachten te houden.

Voor alle Leerlingen: Wij bereiden ons als Academie zo veilig mogelijk voor op de komst van onze leerlingen door jullie alvast goed te informeren.

Gelieve daarom onderstaande maatregelen steeds na te leven.

  • Kom niet naar de Academie wanneer je ziek bent. Wie ziek is zal verzocht worden onmiddellijk terug naar huis te gaan. 
  • Enkel leerlingen van de Academie worden toegelaten in de lokalen en de gebouwen van de Academie.
  • Ouders, grootouders, begeleiders, … blijven op veilige afstand van elkaar buiten in de open lucht. Zij worden niet toegelaten in de klaslokalen. Op elke locatie zullen nog specifiekere richtlijnen te vinden zijn. Gelieve deze strikt na te leven.
  • Derden worden verzocht zich eerst op het secretariaat aan te melden.
  • Het dragen van een mondmasker (vanaf +12 jaar) is verplicht bij het betreden van de Academiesite.

De leerkracht zal gedurende de eerste weken nog de eigen specifieke atelierwerking voorstellen.

Mogen wij vragen om deze richtlijnen te respecteren voor ieders veilig gevoel binnen elke klasbubbel.

Mochten hierover nog vragen zijn, dan horen wij deze graag.

Tot slot wens ik iedereen een veilige en aangename start van het schooljaar!

Vriendelijke groeten

Orphee Pannekoucke

Directeur