Academie Beeldende Kunsten Mol ABK MOL

Fotografie study-close-button

Fotografie heeft als (kunst)medium de afgelopen decennia een heel parcours afgelegd, waarbij het een prominente plaats heeft ingenomen binnen de artistieke wereld. Het is een snel veranderend medium, gevoelig aan tal van maatschappelijke en culturele factoren, en dit in een al even snel veranderende realiteit. Uitdagend en complex, maar steeds fascinerend.

Vanzelfsprekend schenken wij binnen ons atelier aandacht aan het verwerven van de nodige technische bagage, gebonden aan fotografie. Niettegenstaande gaat onze grootste aandacht uit naar het inhoudelijke, conceptuele en esthetische aspect van het medium.

Van opname tot print hebben we aandacht aan het ontwikkelen van diverse vaardigheden: fotograferen met kunst- of daglicht, in de studio of op locatie, gebruik maken van verschillende opnameformaten, verfijnen en bewerken van foto's a.d.h.v. digitale postproductie (Photoshop), presentatie, etc.

Daarnaast biedt ons atelier de mogelijkheid om (in tegenstelling tot andere fotografie-opleidingen) de wereld van de analoge en ambachtelijke fotografie te (her)ontdekken. In tijden van immense beeldenstromen is dit de kans om te vertragen en even halt te houden.

We staan ook uitvoerig stil bij het ‘lezen’, bestuderen, interpreteren, bespreken en presenten van de gemaakte beelden.

Aanvullend op deze theoretische en praktische lessen is het vak fotogeschiedenis en –actualiteit een essentieel onderdeel van deze opleiding. Daarbij besteden we de nodige aandacht aan de fotografie uit zowel heden als verleden. Deze lessen worden regelmatig gekoppeld aan excursies in binnen- en buitenland.

In een samenleving die grotendeels is doordrongen van beelden trachten we a.d.h.v. onze opleiding een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van de beeldcultuur en de hedendaagse kunst. Dit gebeurt steeds in een open dialoog, met oog voor een persoonlijke en authentieke invulling van elke student.

4 studiejaren met de optie tot 2 jaar specialisatie.

    

Leerkrachten

  • Charlotte Lybeer
    • Fotografie
  • Toon Van Hoof
    • Fotografie

Lesmomenten

maandag
13.30 - 17 uur (Toon Van Hoof)
18 - 21.30 uur (Toon Van Hoof)
De Zwaan Markt 24 2400 Mol
dinsdag
13.30 - 17 uur (Charlotte Lybeer)
18 - 21.30 uur (Charlotte Lybeer - Toon Van Hoof)
De Zwaan Markt 24 2400 Mol
woensdag
18 - 21.30 uur (Toon Van Hoof)
De Zwaan Markt 24 2400 Mol